UDĚLENÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH A POHŘBU

V případě udělení svátosti nemocných, nebo zajištění pohřbu zavolejte na Římskokatolickou farnost v Čejkovicích P. Miloslava Čamka na tel.č. 736 523 662, 518 362 719, nebo. pí. Janu Martincovou na tel.č. 736 523 690, kde si domluvíte termín a hodinu konání církevního pohřbu.
 
 Po této domluvě je nutné si ihned kontaktovat pohřební službu, např. Pohřebnictví pan Charvát, Klobouky u Brna, a projednáte si dohodnutý termín pohřbu a ostatní náležitosti s ním spojené.