aktuálně

   

 

 

NE 30.10.  v 10.30 Svatohubertská troubená mše svatá V Čejkovicích

NE 30.10. ve 14.30 Svátostné požehnání + průvod na hřbitov a dušičková pobožnost na hřbitově

SO 12.11. v 9.30 Duchovní obnova s P. Vojtěchem Kodetem ve Velkých Bílovicích;

NE 13.11.  v 10.30 Oslava 130. výročí znovuposvěcení kostela sv. Kunhuty po generální opravě LP 1892 - mše svatá s emeritním biskupem Vojtěchem Cikrlem;

NE 4. 12. v 10:30  Adventní mše- CM Kontra
PO 5. 12. Mikulášská nadílka 17:00
SO 10.12. v 17:00 Adventní benefiční koncert na opravu střechy kostela- Hodonínský symfonický orchestr a smíšený pěvecký sbor
NE 26. 12. v 15:00 Koledování u jesliček- CM Kontra a děti z MŠ Čejkovice