PŘIPRAVOVANÉ AKCE V ROCE 2021
Pouť ke sv. Cyrilu a Metodějovi v Mikulčicích pondělí 5.července
Pouť na Svatý Hostýn -  dospělých farníků - během prázdnin
Pouť do Křtin - sobota 4. září 2021
Svatohubertská mše svatá - termín bude upřesněn
Pouť dětí z náboženství na Sv. Hostýn  - úterý 22. června 2021
 Uskutečnění plánovaných akcí bude záležet na aktuální epidemiologické situaci ve společnosti.