PŘIPRAVOVANÉ AKCE V ROCE 2021 

Pozvánka

 
Připravujeme na sobotu 14. ledna 2023 zájezd rodičů a dětí i ostatních farníků na Betlémy do Budišova za P. Petrem Balátem, do Třebíče baziliky sv. Prokopa a Jaroměřic nad Rokytnou do nově opraveného kostela sv. Markéty. Přihlašování bude oznámeno ve farní stránce.