můžete se těšit:

 
 
1. Postní duchovní obnova s P. Tomaszem Kazaňskim, palotinem od pátku 15.3 do neděle 17.3.2019
    Program obnovy:
 pátek 15.3. v 16.30 hod. ve Starém Poddvorově - mše svatá s promluvou
  v 18.00 hod. v Čejkovicích mše svatá. Po mši svaté je 1. přednáška
  Sobota 16.3. v 8.00 hod. v Čejkovicích - mše svatá. Po mši svaté je 2. přednáška
  ve 14.oo hod. je 3. přednáška a v 15.00 - 17.00 hod. adorace 
  ( Korunka k Božímu milosrdenství + Svatá zpov.)
  v 18.00 hod. bude setkání biřmovanců a mládeže v kostele

 Neděle 17.3. budou mše svaté jako obvykle - s promluvou
 
2. Neděle 24.3. 2019 v 15.00 hod. v kostele v Čejkovicích přednáška P. Petra Šikuly na téma " Malá společenství jako základ života farnosti.                          
 
3. Děkanátní společenství mládeže hodonínska pořádá " Duchovní obnovu pro mládež" v Klášteře sester těšitelek v Rajhradě u Brna od 29.3.- 31.3. 2019, přihlášky a  další informace na internetu.

 
 
Připravujeme  pro starší děti 6. -9.tř. z náboženství duchovní obnovu společně s katechetkami, v Klášteře sester Těšitelek v Rajhradě u  Brna od čtvrtka 25.4. 2019 večera do neděle 28.4. 2019 do oběda. Obnovu povede P. Jiří Plhoň z Modřic. Další informace budou upřesněny
 
 

4.  750. VÝROČÍ KOSTELA SV. KUNHUTY - HLAVNÍ OSLAVY
     Noc kostelů pátek 24.5.2019
 - v 18.00 mše svatá; koncert chrámového sboru; pí. Jitka Balátová
  - divadlo - " Sv. Václav" - Misijní klubko ze Starého Poddvorova
  - tvoření ; výstava prací žáků ZŠ  " Náš kostel očima dětí"
    
Sobota 1.6. 2019 v 18.00 hod. - Adorace ze zpěvy taize
 
    Neděle 2.6.2019 - Hlavní den oslav
    9.45  Průvod od fary -  krojovaní, ministranti, děti, skauti, brontosauři, mládež
    10.00  Slavná mše svatá s pomocným biskupem brněnským a generálním vikářem Mons. Pavlem Konzbulem
    za všechny obyvatele farnosti a rodáky)
   15.00 farní den na farní zahradě ( při nepříznivém počasí v Orlovně)
   Srdečně zveme všechny obyvatele a rodáky obcí Čejkovice Starý a Nový Poddvorov.

 
5. Duchovní obnova pro starší dětí od 6. do 9. třídy z  Čejkovic a Starého Podvorova se koná od čtvrtka navečer 25. dubna 2019 do neděle 28. dubna  do oběda .V Klášteře sester těšitelek v Rajhradě u Brna, průběh a informace budou upřesněny.
 
6. Den otevřených dveří na faře a v Čejkovicích v rámci 750. výročí kostela proběhne v neděli 28. dubna 2019 od 15.00 hod. od 14.30 - do 18.00 hod. Těšíme se na vás.
 
7. 1. svaté přijímání dětí, dá-li Pán bude v neděli 19. května 2019 v 9.00 hod. při mši svaté ve Starém Poddvorově a v 10.30 hod. při mši svaté v Čejkovicích; 14.30 svátostné požehnání;