Farní rada farnosti Čejkovice

 

 

 

 P. Miloslav Čamek

 Bíza Josef

 Bortlík Bohumil

 Holomek Jan

 Kašíková Ludmila

 Michna Jaroslav

 Michna Václav

 Opluštil Jiří

 Svoboda Zdeněk

 Veselská Drahoslava

 Sládek Michal

 Rampáček Josef

 Prygl Josef

 Prčík Antonín

 Lamač Karel

Ivo Ševčík

Jiří Martinec

Anežka Stávková