Církevní rok 2024

 

Leden 2024

1.ledna              Slavnost Matky Boží, Panny Marie       

6.ledna              Slavnost Zjevení Páně - Tři králové

 

 

únor2024

  2.února                   Svátek uvedení Páně do chrámu - Hromnice

 14.února                  Popeleční středa začátek  svatopostní doby

 

 

 

Březen 2024

  24. března neděle - Květná neděle

   29.Velký pátek

  31. března neděle - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně; Boží hod velikonoční

                               

              

Duben 2024

      7. Neděle Božího milosrdenství

 

 

        

Květen 2024

8. května ve středu - farní pouť do Čihoště a okolí

12..Slavnost 1. sv. přijímání dětí  

19. Slavnost Seslání Ducha Svatého

26.  Slavnost Nejsvětější Trojice - Zasvětná pouť do Žarošic

30. Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo

 

Červen 2024

 

2. neděle - Oslava Božího Těla v Čejkovicích - procesí

9. Farní den začátek v 15.00 hodin

9. Božské Srdce ve  Starém Poddvorově neděle 

 17. pondělí - pouť dětí z náboženství na sv. Hostýn

 

  

Červenec 2024

5.7.   Cyrilometodějská pouť v Mikulčicích -  bude upřesněno

28. neděle - oslava 30. výročí posvěcení kostela ve SP

 

 

Srpen 2024

4. Hody Starý Poddvorov 

18. Hody Čejkovice

24. Hody na Novém Poddvorově

 

 

 

Září 2024

1. září neděle Poděkování za úrodu

7. pouť do Křtin

14.  Zlatá sobota Žarošice

28. Slavnost sv. Václava 

      

 

říjen 2024

 

 

 

 

Listopad 2024

 

1. Slavnost Všech svatých - pátek

2.Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - sobota   

3. v 10.30 Svatohubertská troubená mše svatá V Čejkovicích

3. Dušičkové pobožnosti na hřbitovech

9. Výročí posvěcení kostela v Čejkovicích  (132)

24.11Slavnost Ježíše Krista Krále - 

27.11.  

 

 

prosinec 2024

 

1.12  1. neděle adventní

5. 12. Mikulášská nadílka 17:00

8.12  2. neděle adventní

15.12 3. neděle adventní

22.12.4. neděle adventní

25. prosince středa - Boží hod Vánoční - Slavnost Narození Páně

 
 
 

 

 

 

 

Poutě v Žarošicích začínají 13.května 2023v sobotu a pokračují každý měsíc ve stejný den až do října