PROSBA a POZVÁNKA

 
POZVÁNKA
Kostel je každý den otevřený k modlitbě po prosklené dveře. Je možné se zastavit, posadit se a modlit se k Pánu Ježíši za ukončení epidemie koronaviru, jak to činili naši předkové v dobách minulých při nejrůznějších epidemiích. ( třeba po cestě z nákupu)
 
PROSBA
Prosím  o vaši štědrosti i v této mimořádné době, jelikož platíme zálohy na plyn a energie, Vás prosím o dary na kostel jak v Čejkovicích, tak ve  Starém Poddvorově. 
 
Je možné poslat peníze převodem na účet do Čejkovic ČÚ - 178 868 157/ 0300, nebo vložit do pokladničky na stěně pod věží před prosklenými dveřmi.

Na kostel ve Starém Poddvorově na účet ČÚ 283 408 320/0300 nebo dát hotovost do pokladničky v kostele vzadu u stolku. Upřímné Pán Bůh zaplať za vaše dary!