Velikonoce LP 2019

 
Svatá zpověď - Starý Poddvorov  - pátek 12.4.2019 od 16.30 - 18.00 hod.
                       - Čejkovice - středa - 17.4.2019 od 16.00 - 18.00 hod. 
 

Křížová cesta po vesnici - Čejkovice - pátek 12.4.2019 - 20.00 hod.
                                          modlí se skauti s biřmovanci a s mládeží 
 

Květná neděle - 14.4.2019 - mše svaté - žehnáme ratolesti; čteme Pašije podle sv. Lukáše
                        7.30 hod. Čejkovice
                        9.00 hod. Starý Poddvorov
                        10.30 hod. Čejkovice
                        14.00 hod. křížová cesta  
 
Zelený čtvrtek - 18. dubna 2019; Den ustanovení kněžství; Památka večeře Páně
                       9.00 hod.missa chrismatis Brno - katedrála
                       16.00 hod.  Svatá hodina Starý Poddvorov
                       18.00 hod. mše svatá na Památku večeře Páně
                      - Čejkovice sv. Kunhuta; Svatá hodina - zpívá chrámový sbor 

Velký pátek - 19. dubna 2019 - Den přísného postu; Sbírka na Boží hrob
                     8.00 hod.- 17.00 hod modlitby v kostele - dle rozpisu
                     16.00 hod. křížová cesta Starý Poddvorov; 
                     15.00 Korunka k Božímu milosrdenství
                     17.00 hod. Křížová cesta ve farním kostele Čejkovice 
                     - modlí se žáci 6.,7., 8. a 9.tř. z náboženství; zpívá chrámový sbor
                     18.00 hod. Velkopáteční obřady
                      20.00 hod. -8.00 hod. celonoční adorace modlí se muži i ženy - dle rozpisu 
 

Bílá sobota - 20. dubna 2019 -Den modliteb u Božího hrobu
                   8.00 - 19.00 hod. modlitba u Božího hrobu - dle rozpisu
                   20.00 hod. Velikonoční vigilie - noc vzkříšení- sbírka na potřeby kostela 

 Zmrtvýchvstání Páně -  Hod Boží velikonoční 21. dubna 2019 - mše svaté; 
                     žehnání velikonočních pokrmů
                     7.30 hod. Čejkovice
                     9.00 hod. Starý Poddvorov
                     10.30 hod. Čejkovice
                     14.00 hod. Te Deum a svátostné požehnání
                     - při bohoslužbách sbírka na potřeby kostela

Pondělí velikonoční 22. dubna 2019 - mše svaté
                            8.00 hod. Starý Poddvorov
                            9.00 hod. Čejkovice

NÁCVIKY MINISTRANTŮ - zelený čtvrtek 18.4.2019 v 17.00 hod.
                                      Velký pátek 19.4.2019 v 15.30 hod.
                                      Bílá sobota 20.4.2019 v 15.00 hod.

 Neděle Božího milosrdenství - 28.4.2019 - mše svaté 
                                             7.30 Čejkovice;
                                             9.00 Starý Poddvorov;
                                            10.30 Čejkovice

SPOLEČNÉ UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH

   .