VELIKONOCE 2022

Velikonoce ve farnosti Čejkovice LP 2022 
   
Svatá zpověď - Starý Poddvorov  - pátek 8.4.2022 od 16.30 - 18.00 hod.
                     - Čejkovice - středa - 13.4.2022 od 16.00 - 18.00 hod.
 
Květná neděle - 10.4.2022 - mše svaté - žehnáme ratolesti; čteme Pašije podle sv. Lukáše
                        7.30 hod. Čejkovice
                        9.00 hod. Starý Poddvorov
                       10.30 hod. Čejkovice
                       14.00 hod. křížová cesta - modlí se rodiče s dětmi; 15.00 křížová cesta Starý Poddvorov   

Zelený čtvrtek - 14. dubna 2022; Den ustanovení kněžství; Památka večeře Páně
                          9.00 hod.missa chrismatis Brno - katedrála
                         16.00 hod.  Svatá hodina Starý Poddvorov
                         18.00 hod. mše svatá na Památku večeře Páně
                         - Čejkovice sv. Kunhuta; Svatá hodina - zpívá chrámový sbor
Velký pátek - 15. dubna 2022 - Den přísného postu; Sbírka na Boží hrob; čteme Pašije sv. Jana
                      8.00 hod.- 17.00 hod modlitby v kostele - dle rozpisu
                     16.00 hod. křížová cesta Starý Poddvorov; 15.00 Korunka k Božímu milosrdenství
                     17.00 hod. Křížová cesta ve farním kostele Čejkovice - modlí se dospělí muži i ženy; zpívá chrámový sbor; následují 
                      Velkopáteční obřady
                      20.00 hod. -8.00 hod. celonoční adorace modlí se muži i ženy - dle rozpisu

Bílá sobota - 16. dubna 2022 -Den modliteb u Božího hrobu
                     8.00 - 19.00 hod. modlitba u Božího hrobu - dle rozpisu
                       19.30 hod. Velikonoční vigilie - noc vzkříšení- sbírka na střechu kostela kostela

 Zmrtvýchvstání Páně -  Hod Boží velikonoční 17. dubna 2022 - mše svaté; žehnání velikonočních pokrmů
                     7.30 hod. Čejkovice
                     9.00 hod. Starý Poddvorov
                     10.30 hod. Čejkovice
                     14.30 hod. Te Deum a svátostné požehnání
                    - při bohoslužbách sbírka na střechu kostela kostela

Pondělí velikonoční 18. dubna 2022 - mše svaté
                       8.00 hod. Čejkovice; 9.00 hod. Starý Poddvorov
 

NÁCVIKY MINISTRANTŮ - zelený čtvrtek 14.4.2022 v 17.00 hod.; 
                                      Velký pátek 15.4.2022 v 15.30 hod.; 
                                      Bílá sobota 16.4.2022 v 15.00 hod.;

 Neděle Božího milosrdenství - 24.4.2022 - 
                                  mše svaté 7.30 Čejkovice;
                                                 9.00 Starý Poddvorov;
                                                 10.30 Čejkovice

                                              SPOLEČNÉ UDĚLOVÁNÍ SVÁTOSTI NEMOCNÝCH