VÁNOCE 2022

 
Pořad  vánočních svátečních bohoslužeb v kostele sv. Kunhuty v Čejkovicích LP 2022
      
   
 Pondělí: 2.1.2023 ; p. sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského - 
14.00 zahájení TKS v brněnské katedrále Na Petrově ( autobus pojede pro koledníky)

Pátek : 6.1.2023; Slavnost Zjevení Páně / Tři králové/ 
 17.00 mše svatá - žehnání vody, křídy, kadidla a zlata;

Neděle 8.1.2023 - Křest Páně - 
7.30 hod. mše svatá; 10.30 hod. mše svatá  ( zpívá ženský sbor Levandula) 
  
Srdečně zvu celou farnost k prožití vánočních svátků na bohoslužbách v našem farním kostele sv. Kunhuty
                                                                                             P.Miloslav Čamek, farář