církevní rok 2023

 

Leden 2023

1.ledna              Slavnost Matky Boží, Panny Marie       

6.ledna              Slavnost Zjevení Páně - Tři králové

 

 

únor22023

  2.února                     Svátek uvedení Páně do chrámu - Hromnice

  22.února                  Popeleční středa začátek  svatopostní doby

 

 

 

Březen 2023

 

 

              

Duben 2023

8.4. Velký pátek

9.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Velikonoce

 

        

Květen 2023

21.5.Slavnost 1. sv. přijímání dětí  

28.5  Slavnost Seslání Ducha Svatého

 

 

 

Červen 2023

 

 

 

4.6  Slavnost Nejsvětější Trojice - Zasvětná pouť do Žarošic

8.6.Slavnost Těla a Krve Páně - Boží Tělo -

11.6. Oslava Božího Těla neděle 

18.6 Božské Srdce ve  Starém Poddvorově neděle 

  

  

Červenec 2023

5.7.   Cyrilometodějská pouť v Mikulčicích -  bude upřesněno

31.7. Výročí posvěcení kostela ve Starém Poddvorově ( 29. výročí)

 

 

Srpen 2023

6.8 Hody Starý Poddvorov 

20.8. Hody Čejkovice

26.8. Hody na Novém Poddvorově

 

 

 

Září 2023

 

2.9. pouť do Křtin

3.9.   Bylinkové slavnosti poděkování za úrodu

9.9.  Zlatá sobota Žarošice

28.9. Slavnost sv. Václava 

      

 

říjen 2021

 

NE

NE 30.10. ve 14.30 Svátostné požehnání + průvod na hřbitov a dušičková pobožnost na hřbitově

 

 

Listopad 2023

 

1.11. Slavnost Všech svatých - pátek

2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - sobota   

5.11  v 10.30 Svatohubertská troubená mše svatá V Čejkovicích

9.11. Výročí posvěcení kostela v Čejkovicích  (131)

18.11. udílení svátosti biřmování

20.11Slavnost Ježíše Krista Krále - 

27.11.   1. neděle adventní

 

 

prosinec 2023

 

NE 3. 12. první neděle adventní
PO 5. 12. Mikulášská nadílka 17:00
 

 

 

 

 

Poutě v Žarošicích začínají 13.května 2023v sobotu a pokračují každý měsíc ve stejný den až do října