Církevní rok 2019 v naší farnosti Čejkovice

 

Prosinec 2018

25.prosince        Boží hod vánoční  

Leden 2019

1.ledna              Slavnost Matky Boží, Panny Marie       

6.ledna              Slavnost Zjevení Páně - Tři králové

 

 

únor2019

  2.února                     Svátek uvedení Páně do chrámu - Hromnice

 

 

Březen 2019

 

1-3.března         Víkend s Biřmovanci na středisku mládež v Osové Bitýšce

6.března             Popeleční středa

15-17 března      postní Duchovní obnova ve farnosti

              

Duben 2019

19.4. Velký pátek

21.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Velikonoce

        

Květen 2019

19.5. Slavnost 1. sv. přijímání dětí 

24.5.  Noc kostelů - pátek

30.5. Slavnost Nanebevstoupení Páně - čtvrtek

 

Červen 2019

   2.6.     Oslava 750. výročí kostela sv. Kunhuty - biskup Pavel Konzbul - mše svatá vysílá TV Noe 

   9.6.     Slavnost Seslání Ducha Svatého

   16.6.    Slavnost NST - zásvětná pouť do  Žarošic - Čejkovické farnosti

  20.6     Slanost Těla a Krve Páně - čtvrtek

  23.6.    Oslava Božího Těla

  27.6     Pouť na Trurzovku - čtvrtek

  30.6.    Božské Srdce - Starý Poddvorov

  

 

Červenec 2019

5.7. Cyrilometodějská pouť v Mikulčicích - p

22.7. - 25.7. Poutní zájezd na poutní místa na Slovensku

 

 

Srpen 2019

4.8. Hody Starý Poddvorov 

18.8. Hody Čejkovice

 

Září 2019

1.9.   Bylinkové slavnosti

7.9.    Hody Nový Poddvorov

14.9.  Zlatá sobota Žarošice

28.9. Slavnost sv. Václava 

 

 

říjen 2019

5.10. pouť Křtiny

 

Listopad 2019

 

1.11. Slavnost Všech svatých - pátek

2.11. Vzpomínka na všechny věrné zemřelé - sobota     

3.11. Svatohubertská mše svatá

9.11. udělování svátosti biřmování - 10.30 hod. biskup Vojtěch Cikrle

11.11. - 14.11.  Národní pouť do  Říma - pondělí - čtvrtek

 

 

prosinec 2019

1.12. 1. neděle adventní

29.12. Vánoční koncert - ZUŠ Hodonín

 

 

Poutě v Žarošicích začínají 13.května 2018 v sobotu a pokračují každý měsíc ve stejný den až do října

 

                                                 

                                                         
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                       
                                                          
                                                         
                                                          
                                                         
                                                          
                                                          
                                                        
                                                          
                                                    
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                         
                                                        
                                                          
                                                         
                                                         
                                                         
                                                          
                                                          
                                                           
                                                          
                                                          

                                                          -