Církevní rok 2018 v naší farnosti Čejkovice

 

Prosinec 2017

25.prosince        Boží hod vánoční  

Leden 2018

1.ledna              Slavnost Matky Boží, Panny Marie       

6.ledna              Slavnost Zjevení Páně - Tři králové

19.ledna            Začátek Kurzu charismatické obnovy -   v 19.00 hod. fara

 

únor2018

  2.února                     Svátek uvedení Páně do chrámu - Hromnice

14.února                     Popeleční středa - začátek doby postní 

 

Březen 2018

24.března         Diecézní setkání mládeže s biskupem -  Brno katedrála

25.3.března       Květná neděle  - neděle 25.3.2018

              

Duben 2018

1.4. 2018  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční  

8.4.2018   Svátek Božího Milosrdenství - 2. neděle velikonoční  

 

        

Květen 2018

6.května             1. sv. přijímání dětí - neděle 

13.května            1. Fatimská pouť v Žarošicích

17.května           Poutní zájezd do Polska po stopách sv. Jana Pavla II.

10.května           Slavnost Nanebevstoupení Páně 

20.května            Slavnost Seslání Ducha Svatého

25.května           Noc kostelů

27.května          Zásvětná pouť Čejkovic do Žarošic - Slavnost Nejsvětější Trojice 

31.května          Slavnost Těla a Krve Páně - čtvrtek 31.5.2018

 

 

Červen 2018

    3.6.2018    Boží Tělo v Čejkovicích 

   10.6.2018    Farní den v Čejkovicích -  v 15.00

   10.6-2018   Božské srdce na St. Poddvorově - neděle 10.6.2018

    22-23.6.2018  Oslava 770. výročí založení obce Čejkovice

   24.6.2018 9.30 žehnání Boží muky, průvod do kostela 10.30 Slavná mše svatá s o. biskupem

  

 

Červenec 2018

 1.7.        Žehnání nového zvonu ve Starém Poddvorově  v 10.30 hod.

 2.7         skautský farní tábor  od 2.7.2018

 5.7.        Slavnost sv. C. a Metoděje - čtvrtek 5.7.2018

 11-15.7. Katolická charismatická konference v Brně 11.7. - 15.7.2018

 

Srpen 2018

5.8.            Hody ve St. Poddvorově - 

12.8           Celodenní výstava NSO 

15.8            Slavnost Nanebevzetí P. Marie 

15.8.-20.8. Celostátní setkání mládeže v Olomouci

19.8.           Hody v Čejkovicích 

 

Září 2018

1.9.2018                    Pouť rodin - Žďár nad Sázavou -Zámek -

1.9.2018                   Hody Nový Poddvorov  v 10.30 hod.

2.9.2018                   Bylinkové slavnosti - - 10.30 hod.

8.9.2018                   Zlatá sobota v Žarošicích 

28.9.2018                 Slavnost sv. Václava 

 

Listopad 2018

 

1.11          Slavnost Všech svatých 

2.11         Vzpomínka na všechny věrné zemřelé   

9.11         Svátek posvěcení farního kostela      

25.11.       Slavnost Ježíše Krista Krále  

 

prosinec 2018

2.12.         1. neděle adventní

 

 

Poutě v Žarošicích začínají 13.května 2018 v sobotu a pokračují každý měsíc ve stejný den až do října

 

                                                 

                                                         
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                       
                                                          
                                                         
                                                          
                                                         
                                                          
                                                          
                                                        
                                                          
                                                    
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                          
                                                         
                                                        
                                                          
                                                         
                                                         
                                                         
                                                          
                                                          
                                                           
                                                          
                                                          

                                                          -