BOHOSLUŽBY- VÁNOCE 2018

 
Pořad  vánočních svátečních bohoslužeb v roce 750. výročí kostela sv. Kunhuty v Čejkovicích LP 2018
    
Středa: 19.12.2018 Svatá zpověď Čejkovice 16.00 - 18.00 ( cizí zpovědníci) 

neděle  23.12.2018  7.30 a 10.30 mše svaté;
 
pondělí 24.12.2018  Štědrý den 7.30 poslední rorátní mše svatá; 
                                               22.30 hod. " Půlnoční mše svatá" - zpívá Chrámový sbor - Eduard Marhula - Česká mše vánoční 
 
  Úterý 25.12.2018 Slavnost Narození Páně  7.30 hod. mše svatá; 
                                                                  10.30 hod. mše svatá- zpívá Chrámový sbor - Eduar Marhula - Česká mše  vánoční;
                                                                  14.30 svátostné požehnání;
                                                                   15.00 - 16.30 hod. otevření kostela pro návštěvu nového Betléma; 

Středa 26.12.2018 Svátek sv.Štěpána   7.30 hod. mše svatá; 
                                                            10.30 hod. mše svatá  s krojovanými - zpívá dětský sbor 

Čtvrtek 27.12.2018 Svátek Sv. Jana Evangelisty   8.00 hod. mše svatá;
                                                                           17.00 hod. žehnání vína Orlovna 

Pátek 28.12.2018 Svátek Mláďátek betlémských - 17.00 hod. mše svatá 
 
Neděle: 30.12.2018 Svátek sv. Rodiny;  7.30 hod;
                                                             10.30 hod. mše svatá; 
                                                             14.00 svátostné požehnání; 

Pondělí: 31.12.2018 p. sv. Silvestra - konec občanského roku; 17.00 hod. mše svatá a TE DEUM
   
Úterý 1.1.2019 Slavnost Matky Boží Panny Marie; Nový rok - 10.30 hod. mše svatá; 14.00 hod. mše svatá s krojovanými 

Neděle 6.1.2019 - Zjevení Páně - Tři králové - 7.30 hod. mše svatá;
                                                                     10.30 mše svatá - zpívá " Vox Vinum" - Mužáci z Dol. Bojanovic;
                                                                     16.00 hod. v kostele - Tříkrálový koncert ženského sboru Levandula 
 
Neděle 13.1.2019 - Křest Páně - 7.30 hod. mše svatá; 
                                                  10.30 hod. mše svatá - zpívá mužský sbor " Révokaz";
                                                  15.00 hod. přednáška v Orlovně sl. Anny Ambrozkové " 140.dní pod africkým sluncem"
 
Srdečně zvu celou farnost k prožití vánočních svátků na bohoslužbách v našem farním kostele sv. Kunhuty
                                                                              P.Miloslav Čamek, farář