BOHOSLUŽBY VÁNOCE 2019 ST.PODDVOROV

 
 

 
 Pořad bohoslužeb o Vánocích v kostele sv. Martina ve Starém Poddvorově LP 2018
  
  Pátek 21.12.2018 svátost smíření " svatá zpověď" před vánocemi od 16.00 - do 17.45 hod. ( 4 zpovědníci)
 
 23.12.2018 - 9.00 hod. mše svatá;    
                                                                                                                             
Štědrý den pondělí 24.12. 2018 - 14.30 otevírání Betléma; 
                            21.00 hod. " Půlnoční mše svatá" - zpívá chrámový sbor
   
   Úterý 25.12.2018 - Slavnost Narození Páně - 9.00 hod. mše svatá - zpívá chrámový sbor
  
   Středa 26.12.2018 - Svátek sv. Štěpána - 9.00 hod. mše svatá s krojovanými
 
  
  Neděle 30.12.2018 - Svátek sv. Rodiny - 9.00 hod. mše svatá; obnova manželských slibů - zpívá dětská schola+ mužský a ženský sbor

  Pondělí 31.12.2018 - p. sv. Silvestra - 15.00  hod. mše svatá + TE DEUM

  Úterý 1.1.2019 - Slavnost Matky Boží P.M. " Nový rok" - 9.00 hod. mše svatá

  Neděle  6.1.2019 -  Slavnost Zjevení Páně - 9.00 hod. mše svatá, žehnání vody, křídy, kadidla a zlata;
                   16.00 hod. ve farním kostele v Čejkovicích Tříkrálový koncert ženského sboru "Levandula"

  Neděle 13.1.2019 - Svátek Křtu Páně - 9.00 hod. mše svatá;
                                                           15.00 hod. přednáška sl. Anny Ambrozkové v Orlovně v Čejkovicíh " 140.dní pod africkým sluncem"
 
Srdečně zvu všechny farníky k prožití vánočních svátků při bohoslužbách v našem filiálním kostele sv. Martina P. Miloslav Čamek, farář