1. sv. přijímání 2020

Setkání rodičů dětí, kteří se připravují na 1. sv. přijímání
Prosím rodiče dětí, které se  začaly připravovat na 1. svaté přijímání, aby přišli na setkání do kostela v 19.00 hod. ve středu 20. května 2020, kde se domluvíme na dalším postupu přípravy a domluvíme se na možnosti termínu, kdy 1. svaté přijímání uskutečnit. Děkuji za přijetí mé prosby a ze srdce žehnám pro vše dobré co budete dělat. P. Miloslav Čamek, farář